หน่วยตรวจสอบภายใน


บุคลากรหน่วยตรวจสอบภายใน

นางนิตทรา ศรีพรหม
ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน

โทรศัพท์ 093-7605987

นางอัญชิษฐา จิยาเพชร
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

081-7375534

Q&A สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่นี่ค่ะ