ต้อนรับคณะกรรมการฯ รางวัลคุณภาพแห่งสพฐ.(OBECQA)

วันที่ 8 มิถุนายน 2565 นายสนิท นิลบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ร่วมกับผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรโรงเรียนอนุบาลสวี(บ้านนาโพธิ์) คณะกรรมการสถานศึกษา และหัวหน้าส่วนราชการในอำเภอสวี ให้การต้อนรับคณะกรรมการ ติดตาม ตรวจเยี่ยม และประเมิน(Site Visit) ผลการดำเนินงานตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(OBECQA)เพื่อรับรางวัลระดับ OBECQA ประกอบด้วย นายภักดี เหมทานนท์ อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช ดร.มนทิพย์ ทรงกิติพิศาล อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนวิเชียรมาตุ จังหวัดตรัง นายสง่า นาวารัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช และนางพรทิพย์ อุปถัมภ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งเดินทางมาประเมินโรงเรียนมาตรฐานสากลตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBECQA) ณ ห้องประชุมปัทมานาโพธ์ ชั้น 4 อาคารนาโพธิ์ 3 โรงเรียนอนุบาลสวี(บ้านนาโพธิ์) อำเภอสวี จังหวัดชุมพร

Q&A สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่นี่ค่ะ