ตรวจสภาพความเสียหายของโรงเรียนในสังกัดซึ่งประสบเหตุอุทกภัยในจังหวัดชุมพร

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 นายสนิท นิลบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 สุ่มตรวจสภาพความเสียหายของโรงเรียนในสังกัดซึ่งประสบเหตุอุทกภัยในจังหวัดชุมพร ได้แก่ โรงเรียนวัดแหลมปอ อำเภอสวี โรงเรียนชุมชนวัดท่าสุธาราม และโรงเรียนวัดมุจลินทาราม อำเภอทุ่งตะโก ซึ่งทั้ง 3 โรงเรียน มีที่ตั้งติดริมแม่น้ำ สำหรับสถานการณ์น้ำท่วมในจังหวัดชุมพร ครั้งนี้ โรงเรียนในสังกัดได้รับผลกระทบและความเสียหายด้านอาคารสถานที่ วัสดุสำนักงาน และทรัพย์สินสิ่งของ ของทางราชการ ตามผลการสำรวจเบื้องต้น จำนวน 41 โรงเรียน ในพื้นที่อำเภอสวี อำเภอทุ่งตะโก อำเภอหลังสวน และอำเภอละแม

   

 

     

     

       

       

Q&A สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่นี่ค่ะ