เอกสารกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

แผนพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา พ.ศ.2564-2565

คู่มือการใช้กลยุทธ์การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิผลสำหรับโรงเรียน

งานการจัดการศึกษาทางไกล

งานข้อมูลสารสนเทศฯ

งานระบบคอมพิวเตอร์และICT

Q&A สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่นี่ค่ะ