คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงาน กลุ่มบริหารงานบุคคล

แนวปฏิบัติในการขออนุญาตไปต่างประเทศ (นางสาวสิริยุพา ภูริรักษ์)

การทำบัตรประจำตัวข้าราชการ (นางสาวสลิลทิพย์ ปรีชา)

Q&A สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่นี่ค่ะ