งานเทิดพระเกียรติพลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ เนื่องในโอกาสครบรอบวันประสูติ 141 ปี

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ร่วมงานเทิดพระเกียรติพลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ เนื่องในโอกาสครบรอบวันประสูติ 141 ปี ในวันอาทิตย์ ที่ 19 ธันวาคม 2564 โดยนายสนิท นิลบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 มอบหมายนายวิชาญ คงรัสมี และนายวีระชัย ไกยรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พร้อมด้วยนางอุไร นบนุ่น ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ร่วมพิธีสงฆ์ และพิธีบวงสรวง ณ พระตำหนักเสด็จในกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ (ศาลบน) ตำบลหาดทรายรี อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร กิจกรรมดังกล่าวได้รับเกียรติจากนางฐาปนา รักติประกร รองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นประธานในพิธีสงฆ์ โดยนายโชตินรินทร์ เกิดสม ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร นำหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัด ร่วมพิธีบวงสรวงสักการะและสดุดีพระเกียรติคุณ

   

       

   

Q&A สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่นี่ค่ะ