งานรับมอบทุนพัฒนาการศึกษา ร.ร.บ้านห้วยหลอด

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2563 นายสนิท นิลบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 มอบหมายนางลัดดาวัลย์ งามขจรกุลกิจ และนางสุภิญญา วงษ์นาม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ไปร่วมเป็นเกียรติในงานรับมอบเงินบริจาคเพื่อการพัฒนาการศึกษา จากกลุ่มบิ๊กไบค์ ณ โรงเรียนบ้านห้วยหลอด อำเภอหลังสวน โดยได้รับการต้อนรับจากผู้นำชุมชนท้องถิ่น และผู้แทนเครือข่ายสถานศึกษาหลังสวน 3 ได้พบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้นำท้องถิ่น และพระมหาขวัญชัย อคคชโย เจ้าอาวาสวัดคีรีวงก์ (วัดน้ำตก) ซึ่งเป็นผู้สนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน เกี่ยวกับบริบทของโรงเรียนขนาดเล็ก สำหรับโรงเรียนบ้านห้วยหลอด เป็นโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลบางมะพร้าว อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ดูแลและบริหารงานโดยนางสาวนันทิกา นาคฉายา ครู รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านห้วยหลอด สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 08 9451 9033    คลิกชมภาพ

Q&A สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่นี่ค่ะ