คู่มือนิเทศวิทยาการคำนวณ

คู่มือการนิเทศ การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ระดับประถมศึกษา
โดยใช้เทคนิคการนิเทศแบบชี้แนะ (Coaching)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2

 

DOWNLOAD

 

Q&A สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่นี่ค่ะ