การจัดการเรียนการสอน ในสถานการณ์โควิด-19 โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน

การจัดการเรียนการสอน ในสถานการณ์โควิด-19
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 


CLIP VIDEO การจัดการเรียนการสอนCLIP VIDEO การดำเนินงาน


ที่มา : โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร http://kng.ac.th/

Q&A สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่นี่ค่ะ