ขอแสดงความยินดีโรงเรียนบ้านเขาแงน ได้รับรางวัลชมเชยกิจกรรมบริษัทสร้างการดี ระดับประถมศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนบ้านเขาแงน อำเภอหลังสวน ที่ได้รับรางวัลชมเชยกิจกรรมบริษัทสร้างการดี ระดับประถมศึกษา ในการประกวดแข่งขัน กิจกรรมการเรียนรู้ภายใต้โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลภายในสถานศึกษา และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ซึ่งโรงเรียนได้ผ่านการประกวดในระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ระดับภาค และรางวัลชมเชยระดับประเทศ โดยนำเสนอผลงาน ด้วยแนวคิดการนำวัสดุซึ่งเป็นขยะจากเปลือกผลไม้ในชุมชนท้องถิ่น (เปลือกมังคุด เปลือกทุเรียน) มาผลิตเป็นถ่านใช้ปิ้งย่าง และถ่านดับกลิ่นในรถ รองเท้า ตู้เย็น ตู้เสื้อผ้า โดยกิจกรรมดังกล่าวได้ส่งเสริมความรู้และประสบการณ์ให้กับนักเรียน ในการปฏิบัติจริงด้านการบริหารจัดการบริษัทสร้างการดี ด้วยหลักคุณธรรมจริยธรรม

     

12

Q&A สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่นี่ค่ะ