ขอเชิญตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ขอเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 (ผู้อำนวยการโรงเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้มาติดต่อ) ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา โดยท่านสามารถตอบแบบวัดการรับรู้ได้ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2563 ถึงวันที่ 19 มิถุนายน 2563 คลิ๊กเพื่อตอบแบบวัดการรับรู้

Q&A สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่นี่ค่ะ