กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ

วันที่ 30 กันยายน 2562 นายอดุลย์ เงินศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 นำบุคลากรเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระพร้อมนำกล่าวคำปฏิญาณและให้โอวาท แก่ผู้ปฏิบัติงานให้ประพฤติปฏิบัติตนเป็นข้าราชการที่ดี และขอให้เจ้าหน้าที่ทุกคนปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม พร้อมทั้งถ่ายภาพร่วมกันบริเวณหน้าอาคารห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2

Q&A สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่นี่ค่ะ