กิจกรรมหน้าเสาธง 14 ธันวาคม 2563

วันที่ 14 ธันวาคม 2563 บุคลากรภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ปฏิบัติกิจกรรมหน้าเสาธง ร่วมกันเคารพธงชาติ สวดมนต์ และกล่าวคำปฏิญญาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต ในวันนี้นางลัดดาวัลย์ งามขจรกุลกิจ และนางสุภิญญา วงษ์นาม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขต ได้พบปะบุคลากรในสังกัด โดยนางสุภิญญา ได้ให้ข้อคิดในการปฏิบัติตามหลักศีล 5 ที่สามารถประพฤติได้ในแนวทางปกติ ทั้งส่วนข้อห้ามและข้อที่กระทำได้ด้วยสติ ก่อนอนุญาตให้แยกย้ายไปปฏิบัติงานราชการประจำวัน    คลิกชมภาพ

Q&A สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่นี่ค่ะ