กิจกรรมหน้าเสาธง วันที่ 20 กรกฎาคม 2563

วันที่ 20 กรกฎาคม 2563 บุคลากรในสังกัด ร่วมปฏิบัติกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ และกล่าวคำปฏิญญาเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต กล่าวนำโดย ดร.เพ็ญศรี ศรีรอด ประเทียบอินทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ในวันนี้นายเสรี พรหมฤทธิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ได้พบปะข้าราชการในสังกัด กล่าวชื่นชมการดำเนินกิจกรรมหน้าเสาธงซึ่งเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่ดี และนายนุกูล ชูนุ้ย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ได้ให้ข้อคิดประจำสัปดาห์ เกี่ยวกับการประพฤติปฏิบัติตนตามหลักพระพุทธศาสนาในการดำรงชีวิตและการปฏิบัติงานโดยยึดหลักทางสายกลางเพื่อสร้างสมดุลย์ในการดำเนินชีวิต และการปฏิบัติงาน และอนุญาตให้แยกย้ายไปปฏิบัติงานตามปกติ   คลิกเพื่อชมภาพ
ภาพ / นางสาวนภัสกร แพละออง
ข่าว/ นางพิมพ์ลักษณ์ ยังหัตถี

Q&A สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่นี่ค่ะ