กิจกรรมพุธเช้าข่าวสพฐ. 4 สิงหาคม 2564

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ร่วมกิจกรรมรับชมการถ่ายทอดสดรายการพุธเช้าข่าว สพฐ. ณ ห้องประชุม 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยในวันพุธ ที่ 4 สิงหาคม 2564 นายสนิท นิลบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 มอบหมายนายเสรี พรหมฤทธิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นำทีมผู้บริหารสำนักงานและผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย รับชมการถ่ายทอดกิจกรรมพุธเช้าข่าวสพฐ. ทางระบบออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์ OBEC Channel โดยในวันนี้ นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ได้แสดงความห่วงใยบุคลากร และนักเรียนในสถานศึกษาต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) เน้นย้ำการปฏิบัติตนให้ปลอดภัย และการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับสถานการณ์ ดังกล่าว โดยในช่วงท้ายดร.จักรพงษ์ วงค์อ้าย ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษาได้ให้ข้อมูลการดำเนินงานด้านการประเมิน ITA Online และแจ้งปฏิทินการปฏิบัติงาน ผู้สนใจรับชมย้อนหลังสามารถรับชมได้ทาง website http://www.Obectv.tv

คลิกเพื่อชมภาพ

Q&A สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่นี่ค่ะ