กิจกรรมครูดีไม่มีอบายมุข

กิจกรรมครูดีไม่มีอบายมุข
นางสาวรจนา กลิ่นหอม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านควนตะวันออก

ต้นฉบับ รายการพุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 26/2564 ประจำวันพุธที่ 14 กรกฎาคม 2564
             https://youtu.be/FEMVPd3GLkM

Q&A สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่นี่ค่ะ