การส่งตัวข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งครูผู้ช่วย ประจำปี พ.ศ. 2564

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ส่งเสริมคุณภาพด้านการเรียนการสอนของสถานศึกษาในสังกัด ด้วยการส่งตัวข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งครูผู้ช่วยซึ่งสอบผ่านการแข่งขันประจำปี พ.ศ. 2564 ในรอบการเรียกบรรจุ วันที่ 11 เมษายน 2565 และวันที่ 2 พฤษภาคม 2565 รวมจำนวน 127 คน กระจายลงสู่โรงเรียนในสังกัด โดยในวันที่ 21 เมษายน 2565 นายสนิท นิลบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 พร้อมด้วยนายเสรี พรหมฤทธิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ได้พบปะและกล่าวต้อนรับ พร้อมทั้งให้โอวาทในการปฏิบัติราชการแก่ครูผู้ช่วย ในกิจกรรมการทำทะเบียนประวัติข้าราชการและเขียน ก.ค.ศ. 16 ณ ศูนย์ศิลปวิทยา โรงเรียนวัดประสาทนิกร จำนวน 72 คน และในวันที่ 2 พฤษภาคม 2565 กลุ่มบริหารงานบุคล รับรายงานตัวครูผู้ช่วยพร้อมมอบหนังสือส่งตัวผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง จำนวน 55 คน โดยมีกำหนดประชุมปฏิบัติการเชิงสร้างสมรรถนะครูผู้ช่วย สู่การเป็นครูมืออาชีพ ระหว่างวันที่ 10- 12 พฤษภาคม 2565 ณ โรงแรมมรกตทวิน อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ในโอกาสต่อไป

ภาพเคลื่อนไหวคลิก

Q&A สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่นี่ค่ะ