การสร้างเกมการศึกษา Gamilab.com

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ส่งเสริมการเรียนในยุคนิวนอร์มอล วันที่ 23 สิงหสคม พ.ศ.2564 นายสนิท นิลบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 มอบหมาย นางลัดดาวัลย์ งามขจรกุลกิจ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 เป็นปนะธานในการเปิดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างเกมการศึกษา Gamilab.com” ผ่านระบบ Zoom ณ ห้องประชุม 3 Conference ควบคุมระบบโดยนายภาคภูมิ มณีบางกา รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และการอบรมฯ มีนางสาวณัฐพร แก้วอ่อน โรงเรียนบ้านเขาค่าย อำเภอสวี เป็นวิทยากรและเป็นการอบรมฟรีโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย     

Q&A สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่นี่ค่ะ