การประเมินเชิงประจักษ์เพื่อรับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2564

การประเมินเชิงประจักษ์เพื่อรับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2564

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 และโรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน เข้ารับการประเมินเชิงประจักษ์เพื่อรับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับภูมิภาค ภาคใต้ ผ่านระบบZoom ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ซึ่งผลการคัดเลือก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ประเภทสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ได้ลำดับที่ 2 รางวัลดีเด่น และโรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ประเภทโรงเรียนประถมศึกษาขนาดใหญ่ ได้ลำดับที่ 4 รางวัลดีเด่น

   

Q&A สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่นี่ค่ะ