การประชุม ITA Online 2563

วันที่ 10 สิงหาคม 2563 นายเสรี พรหมฤทธิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุม และบรรยายพิเศษ ในการประชุมเตรียมความพร้อมและชี้แจงแนวทางการประเมิน ITA Online โดยกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ร่วมกับผู้รับผิดชอบการดำเนินงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ของสำนักงานเขตพืันที่ ฯ จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงแนวทางการประเมิน ITA แนะนำแนวทางการปฏิบัติงาน ให้แก่โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล จำนวน 35 โรงเรียน มีผู้เข้าร่วมประชุมโรงเรียนละ 2 คน ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2           คลิกเพื่อชมภาพ
รายงานภาพ/ นางสาวนภัสกร แพละออง
รายงานข่าว/ นางพิมพ์ลักษณ์ ยังหัตถี
Q&A สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่นี่ค่ะ