การประชุม ผอ.สพท. เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียน 2/2564

วันที่ 19 ตุลาคม 2564 นายสนิท นิลบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 นำบุคลากรในสำนักงาน ประกอบด้วยรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นายเสรี พรหมฤทธิ์ นายวิชาญ คงรัสมี นายวีระชัย ไกยรัตน์ นายสำราญ ชิตเพชร และผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ร่วมประชุมรับทราบนโยบายและแนวปฏิบัติเพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียน ที่ 2/2564 โดยดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และนายเทอดชาติ ชัยพงษ์ ผู้อำนวยการ สำนักอำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นผู้มอบแนวปฏิบัติผ่านระบบ Video Conference ควบคุมระบบการรับสัญญาณ โดย นายสุนันท์ กิ่งน้ำฉ่า ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 คลิกเพื่อชมภาพ 

Q&A สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่นี่ค่ะ