การประชุมโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 นายนุกูล  ชูนุ้ย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 เป็นประธานการประชุมโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 จำนวน 66 โรง เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาให้เพิ่มสูงขึ้นเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน และลดภาระค่าใช้จ่ายงบประมาณ ด้านบุคลากรและการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก จัดทำ Model แนวทางพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก และแผนการขับเคลื่อนการบริหารคุณภาพการศึกษา ยกระดับคุณภาพการศึกษา และเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนขนาดเล็ก ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2

Q&A สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่นี่ค่ะ