การประชุมเพื่อพิจารณาจัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก

วันที่ 14 สิงหาคม 2562 นายอดุลย์ เงินศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ประชุมประธานเครือข่ายผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัดเพื่อพิจารณาจัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก จำนวน 66 โรงเรียน และพิจารณาเตรียมการจัดตั้งงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพิ่มเติม

Q&A สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่นี่ค่ะ