การประชุมคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการ ก.ต.ป.น.

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 บริหารจัดการด้านการศึกษาภายใต้การมีส่วนร่วมขององค์คณะบุคคล โดยในวันที่ 14 – 15 พฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมา นายเสรี พรหมฤทธิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.) เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการและระบบบริหารงานเขตพื้นที่การศึกษา บทบาทของคณะกรรมการ ฯ และคณะอนุกรรมการ ก.ต.ป.น. รูปแบบการบริหารจัดการสร้างความเข้มแข็งแก่คณะกรรมการ ฯโดยใช้หลักการมีส่วนร่วม และการประเมินผลการบริหารจัดการของคณะ ฯ ก.ต.ป.น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ภายใต้การรักษาระยะห่างทางสังคม Social Distancing ในยุคสถานการณ์ COVID-19     คลิกเพื่อชมภาพ

Q&A สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่นี่ค่ะ