การประชุมคณะกรรมการนิเทศ ติดตามและประเมินผลจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 นายอดุลย์ เงินศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนิเทศ ติดตามและประเมินผลจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา เพื่อวางแผนการดำเนินการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2

Q&A สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่นี่ค่ะ