การประชุมข้าราชการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเครือข่ายสถานศึกษาพะโต๊ะ

วันที่ 2กรกฎาคม 2562 นายอดุลย์ เงินศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 เป็นประธานการประชุมและบรรยายพิเศษ ในการประชุมข้าราชการครูและบุคลากร เครือข่ายสถานศึกษาพะโต๊ะ ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ได้ ชี้แจงนโยบาย และจุดเน้น ในการปฏิบัติงานด้านการเรียน การสอน ภายในสถานศึกษา สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรในสังกัด ตามแนวนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และได้มอบหมายผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาให้ความรู้ และทำความเข้าใจในภารกิจงานของสำนักงานเขตที่อำนวยความสะดวกแก่ข้าราชการครูฯ ในสังกัด

Q&A สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่นี่ค่ะ