การประชุมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว (Home School)

วันที่ 13 มิถุนายน 2565 นายสนิท นิลบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 เป็นประธานการประชุมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว (Home School) ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในลักษณะการปรึกษาหารือร่วมกันระหว่างผู้ประสงค์ขอจัดการศึกษา นางสาวเรวดี แซ่เล้า กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ซึ่งเป็นหน่วยดูแลในพื้นที่ เพื่อเตรียมการจัดการศึกษาโดยครอบครัวในระดับปฐมวัย และระดับประถมศึกษา ในเบื้องต้น ก่อนการประชุมพิจารณาแผนการจัดการศึกษาร่วมกับคณะทำงานวิชาการ ในวันที่ 15 มิถุนายน 2565

 

 

Q&A สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่นี่ค่ะ