การบริจาคเงินสมททบกองทุนชาตะสัมพันธ์

กองทุนชาตะสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 เป็นสวัสดิการหนึ่งในสำนักงานเขตฯ ที่มีวัตถุประสงค์ในการร่วมช่วยเหลือข้าราชการ และลูกจ้างประจำในสังกัด กรณีบุคคลในครอบครัว เช่น บิดา มารดา คู่สมรส บุตร หรือตนเอง ถึงแก่กรรม โดยใช้เงินบริจาคสมทบ ข้องข้าราชการ และลูกจ้างประจำในสังกัด ซึ่งร่วมบริจาคเพื่อเป็นการทำบุญสร้างประโยชน์ต่อผู้อื่นด้วยการ “ให้” ในโอกาสคล้ายวันเกิด สำหรับช่วงปลายเดือนกรกฎาคม 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ได้รับเงินบริจาคสมทบเข้ากองทุนฯ จากนายนายลักษณไชย มลอุ่น ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดประสาทนิกร อำเภอหลังสวน นางจันทรา หาแก้ว นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สพป.ชุมพร เขต 2 และนางกุศล ดาวตุ่น ข้าราชการครูฯ โรงเรียนบ้านแพรกแห้ง อำเภอสวี ซึ่งกองทุนฯ ได้รับไว้เรียบร้อยแล้ว และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

คลิกเพื่อชมภาพ

Q&A สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่นี่ค่ะ