กลุ่มบริหารงานบุคคล

นางเมธินันท์ นิลประเสริฐ
ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล

โทรศัพท์ 081-3700612
นางสาวนรานนท์ ขำอนันต์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ

นางสวภา ศิริ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นายธีรพล โชติกวณิชย์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นายวิชาญ คงจินดา
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นางสาวพัสวี อินทรสมบัติ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางสาวสิริยุพา ภูริรักษ์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นางเพ็ญกมล พยัฆเวช
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสาวปิยรัตน์ เสวกฉิม
ลูกจ้างชั่วคราว
นางสาวสลิลทิพย์ ปรีชา
ลูกจ้างชั่วคราว

Q&A สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่นี่ค่ะ