หน้าแรก

ข่าว/กิจกรรม

ข่าว/กิจกรรมสถานศึกษา

ข่าว/ประกาศ
24 พฤศจิกายน 2565 การขายทอดตลาดอาคารเรียนแบบ 004 และแบบ017 จำนวน 2 หลัง ของโรงเรียนวัดประสาทนิกร
6 มิถุนายน 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโต๊ะเก้าอี้นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา จำนวน 518 ชุด
25 พฤษภาคม 2565 ประกาศประกวดราคาซื้อโต๊ะเก้าอี้นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา จำนวน 518 ชุด
20 พฤษภาคม 2565 ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อโต๊ะเก้าอี้นักเรียน ระดับก่อนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา จำนวน 518 ชุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
19 พฤษภาคม 2565 ประกาศประกวดราคาซื้อโต๊ะเก้าอี้นักเรียน แบบ มอก. ระดับก่อนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา จำนวน 518 ชุด

ดาวน์โหลด

สารสนเทศเพื่อการบริหารงาน
สารสนเทศเพื่อการบริหารงาน
เผยแพร่เอกสารทางการศึกษา

ข่าว/ประกาศ

ผลงานการจัดทำ "CLIP VIDEO การจัดการเรียนการสอน และกิจกรรมในโรงเรียน" สามารถแจ้งรายละเอียดผลงานผ่านทาง http://www.cpn2.go.th/clip

 VTR แนะนำ สพท. (พ.ค.64)

การจัดการเรียนการสอน ในสถานการณ์โควิด-19

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2

วิสัยทัศน์ : จัดการศึกษา มีคุณภาพได้มาตรฐาน บนพื้นฐานของความเป็นไทย

เครือข่ายสถานศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ขับเคลื่อนนโยบายผ่านเครือข่ายสถานศึกษา จำนวน 9 เครือข่าย ดังนี้ เครือข่ายหลังสวน 1 เครือข่ายหลังสวน 2 เครือข่ายหลังสวน3 เครือข่ายภูผา-นาสัก เครือข่ายพระบรมธาตุสวี เครือข่ายสวีครน วิสัย เครือข่ายทุ่งตะโก เครือข่ายละแม และ เครือข่ายพะโต๊ะ

เครือข่ายสถานศึกษา
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ร่วมแสดงความคิดเห็น
previous arrow
next arrow
Q&A สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่นี่ค่ะ