หน้าแรก

ข่าว/กิจกรรม

ข่าว/กิจกรรม สพป.ชพ.2

ข่าว/กิจกรรมสถานศึกษา

เผยแพร่เอกสารทางการศึกษา

ข่าว/ประกาศ
27 มกราคม 2565 ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 เรื่อง ผลการสรรหากรรมการที่เป็นผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของเอกชน ในคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2
27 มกราคม 2565 ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 เรื่อง ผลการสรรหากรรมการที่เป็นผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐ ในคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2
25 มกราคม 2565 ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับเลือกเป็นกรรมการผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐ ในคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา
25 มกราคม 2565 ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับเลือกเป็นกรรมการผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของเอกชน ในคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา
25 มกราคม 2565 แก้ไขประกาศการสรรหา และเลือกคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต2
15 ตุลาคม 2564 ประกาศขายทอดตลาดอาคารเรียน และอาคารประกอบ
8 กันยายน 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ทดแทนห้องเรียน DLTV สำหรับโรงเรียน Stand Alone โดยวิธีคัดเลือก
23 สิงหาคม 2564 แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ทดแทนห้องเรียน DLTV สำหรับโรงเรียน Stand Alone ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
17 สิงหาคม 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน IC3 และระบบปฏิบัติการ (Operating System) พร้อมโปรแกรมสำนักงาน
3 สิงหาคม 2564 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน IC3 และระบบปฏิบัติการ (Operating System) พร้อมโปรแกรมสำนักงาน

ดาวน์โหลด

ข่าว/ประกาศ

ผลงานการจัดทำ "CLIP VIDEO การจัดการเรียนการสอน และกิจกรรมในโรงเรียน" สามารถแจ้งรายละเอียดผลงานผ่านทาง http://www.cpn2.go.th/clip

 VTR แนะนำ สพท. (พ.ค.64)

การจัดการเรียนการสอน ในสถานการณ์โควิด-19

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2

วิสัยทัศน์ : จัดการศึกษา มีคุณภาพได้มาตรฐาน บนพื้นฐานของความเป็นไทย

เครือข่ายสถานศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ขับเคลื่อนนโยบายผ่านเครือข่ายสถานศึกษา จำนวน 9 เครือข่าย ดังนี้ เครือข่ายหลังสวน 1 เครือข่ายหลังสวน 2 เครือข่ายหลังสวน3 เครือข่ายภูผา-นาสัก เครือข่ายพระบรมธาตุสวี เครือข่ายสวีครน วิสัย เครือข่ายทุ่งตะโก เครือข่ายละแม และ เครือข่ายพะโต๊ะ

เครือข่ายสถานศึกษา

ร่วมแสดงความคิดเห็น
ร่วมแสดงความคิดเห็น
previous arrow
next arrow
Q&A สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่นี่ค่ะ